Κατηγορία: Νέα

Πιστοποίηση AGRO 2.5 για παραγωγή βαμβακερών νημάτων

Τα τελευταία τρία χρόνια σε στενή συνεργασία με το δίκτυο βαμβακοπαραγωγών & γεωπόνων μας, την Corteva Agriscience (παρόχου της ποικιλίας βαμβακόσπορου ST 318), την εξειδικευμένη γεωργική συμβουλευτική Novacert ltd και την εταιρεία πληροφορικής Agrostis LTD, εφαρμόζουμε ολιστικά το Εθνικό Συστήμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.0. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας…

Συνέντευξη Δ.Πολύχρονου στο www.newmoney.gr

Συνέντευξη του Δημήτριου Πολύχρονου ( CEO & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ) στo business new portal www.newmoney.gr Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Οικονομική Δημοσιογράφο Συμέλα Τουχτίδου . Full Interview Text 

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 30/08/2021 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/8/2021 104 KB Πολιτική Αποδοχών 288 KB Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2020 265 KB Πολιτική Καταλληλότητας 302 KB Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 2020 6512 KB

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 30/08/2020 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Βιογραφικό σημείωμα Ιωάννας Χαρακίδα 433 KB Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου 43 KB Invitation to the Annual General Meeting 151 KB Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ. 191 KB Ενημέρωση για αριθμό μετοχών…

Ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/7/2021

Η κλωστοϋφαντουργία ναυπάκτου ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για την 23η Ιουλίου και ώρα 13.00 τακτική γενική συνέλευση των μετοχών της εταιρείας ματαιώνεται για λόγους που αφορούν την ανάγκη λήψεως σημαντικών αποφάσεων για πρόσθετα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου για την υλοποιούμενη επένδυση της εταιρείας στο εργοστάσιο…

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2021

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2021 ως εξής: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα 30 Αυγούστου…

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…
Μετάβαση στο περιεχόμενο