Ενεργειακή Πηνείας 2 Α.Ε.

h2

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.». Ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Συγκεκριμένα, διαθέτει φωτοβολταϊκό πάρκο 1,3 MWp, το οποίο συνδέθηκε στο Δίκτυο τον Ιούνιο του 2012 και συμβάλλει θετικά στις χρηματοροές του Ομίλου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο