Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

  • Αρχική
  • Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

h2

Θέλετε να
συνεργαστουμε;

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε 1-2 εργάσιμες ημέρες ή απλά καλέστε μας τώρα.

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, με την από 29.06.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της, τον Ελληνικό Κώδικά Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ, Ιούνιος 2021), τις αποκλίσεις που ρητώς αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο