Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

  • Αρχική
  • Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

h2

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 11 & 12 του ν. 4706/2020.

Απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/08/2021 ήτοι :

1. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

2. Γεώργιος Κουτρουμάνης, Μέλος

3. Παναγιώτης Παυλόπουλος, Μέλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο