Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

  • Αρχική
  • Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

h2

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Στο παρακάτω συνημμένο μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο υπόχρεων προσώπων της εταιρίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 3340/2005.

Μετάβαση στο περιεχόμενο