Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2021

h2

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2021 ως εξής:

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 ώρα 11:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο