Ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/7/2021

h2

Η κλωστοϋφαντουργία ναυπάκτου ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για την 23η Ιουλίου και ώρα 13.00 τακτική γενική συνέλευση των μετοχών της εταιρείας ματαιώνεται για λόγους που αφορούν την ανάγκη λήψεως σημαντικών αποφάσεων για πρόσθετα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου για την υλοποιούμενη επένδυση της εταιρείας στο εργοστάσιο στη ναύπακτο. η νέα ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας και τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο