Εκκοκκιστήρια Μεσολογγίου

  • Αρχική
  • Εκκοκκιστήρια Μεσολογγίου

h2

Σε εξέλιξη της πιλοτικής συνεργασίας της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου κατά την εκκοκκιστική περίοδο 2021_21, το Μάρτιο του 2022 η εταιρεία προχωρά σε μακροχρόνια μίσθωση της εκκοκκιστικής μονάδας του Συνεταιρισμού, στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Μέσω της σύμπραξης αυτής και της ένταξης στις εταιρείες του ομίλου ενός νέου εκκοκκιστηρίου, σε τοπική συνάφεια με το κλωστήριο  της Ναυπάκτου,  αποβλέπουμε στην κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) για τη νέα γραμμή παραγωγής του κλωστηρίου αλλά και στην ενίσχυση της εμπορίας εκκοκκισμένου βάμβακος. Επιπλέον, στόχους αποτελούν ακόμη:

  • η ενίσχυση της βαμβακοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.
  • η βιώσιμη και ποιοτική καλλιέργεια του τοπικού βαμβακιού με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, την αύξηση του όγκου παραγωγής του αλλά και της ανταγωνιστικότητας του μέσω συμβολαιακής γεωργίας.
  • η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής μέσω της σταδιακής εκπαίδευσης και ένταξης των καλλιεργητών, στις προδιαγραφές του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.0. Από τον Οκτώβριο του 2023 οι συνεργαζόμενοι καλλιεργητές βάμβακος της ευρύτερης περιοχής είναι πιστοποιημένοι κατά AGRO 2.1 – 2.2. καθώς και τα Εκκοκκιστήρια Μεσολογγίου είναι πιστοποιημένα, κατά AGRO 2.4.
  • η καθετοποίηση στην καλλιέργεια και επεξεργασία του βαμβακιού έως και την νηματοποίηση του, εντός του νομού.
  • η προσπάθεια για καλλιέργεια βιολογικού βαμβακιού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο