Κατηγορία: Γενικές Συνελεύσεις

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 30/08/2021 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/8/2021 104 KB Πολιτική Αποδοχών 288 KB Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2020 265 KB Πολιτική Καταλληλότητας 302 KB Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 2020 6512 KB

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Ορισμός νέας ημερομηνίας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης 2021

Ανακοινώνεται η νέα ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021 των Μετόχων η Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 ώρα 11:00

Ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/7/2021

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για την 23η Ιουλίου και ώρα 13:00  μ.μ. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ματαιώνεται για λόγους που αφορούν την ανάγκη λήψεως σημαντικών αποφάσεων για πρόσθετα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου για την υλοποιούμενη επένδυση της εταιρείας στο εργοστάσιο…

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 10/07/2020 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/07/2020 52 KB Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/07/2020 125 KB Έκθεση αποδοχών χρήσης 2019 131 KB

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 12/07/2019 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Κωδικοποιημένο καταστατικό εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. της 12/7/2019 164 KB Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 12/07/2019 55 KB Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 12/07/2019 295 KB Πολιτική Αποδοχών εγκεκριμένη από τη Γ.Σ. της…
Μετάβαση στο περιεχόμενο