Κατηγορία: Γενικές Συνελεύσεις

Ανακοίνωση και Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής ΣυνέλευσηςΣτα συνημμένα θα βρείτε τις αποφάσεις της από 08/06/2023 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Ανακοίνωση αποφάσεων της από 8-6-2023 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 232 KB

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 11/07/2022 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/7/2022 85 KB

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 30/08/2021 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/8/2021 104 KB Πολιτική Αποδοχών 288 KB Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2020 265 KB Πολιτική Καταλληλότητας 302 KB Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 2020 6512 KB

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/7/2021

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για την 23η Ιουλίου και ώρα 13:00  μ.μ. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ματαιώνεται για λόγους που αφορούν την ανάγκη λήψεως σημαντικών αποφάσεων για πρόσθετα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου για την υλοποιούμενη επένδυση της εταιρείας στο εργοστάσιο…

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός:…

Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 10/07/2020 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/07/2020 52 KB Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/07/2020 125 KB Έκθεση αποδοχών χρήσης 2019 131 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο