Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

h2

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 30/08/2021 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο