Ορισμός νέας ημερομηνίας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης 2021

h2

Ανακοινώνεται η νέα ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021 των Μετόχων η Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 ώρα 11:00
Μετάβαση στο περιεχόμενο