Ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/7/2021

h2

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για την 23η Ιουλίου και ώρα 13:00  μ.μ. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ματαιώνεται για λόγους που αφορούν την ανάγκη λήψεως σημαντικών αποφάσεων για πρόσθετα θέματα που σχετίζονται με την έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου για την υλοποιούμενη επένδυση της εταιρείας στο εργοστάσιο στη Ναύπακτο. Η νέα ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο