Κατηγορία: Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής του εργοστασίου της εταιρείας στη Ναύπακτο, προέβη στις 9 Ιουνίου 2022 σε πώληση 228 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 241,68 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο κ. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προέβη στις 16 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας…

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 22 Φεβρουαρίου 2018 σε πώληση 40.000 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 18.640 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 31 Ιανουαρίου 2019 σε πώληση 10.000 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 6.200 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε πώληση 30.000 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 16.500 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (2)

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε αγορά 33.000 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 18.291,95 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κος Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” υπέβαλε στην εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το από 26-2-2018 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας εταιρείας,…

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 12 Φεβρουαρίου 2018 σε πώληση 200 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 92,20 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Πολύχρονος Βασίλειος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 9 Φεβρουαρίου 2016 σε αγορά 39.222 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 10.297,10 ευρώ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Πολύχρονος Βασίλειος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 9 Φεβρουαρίου 2016 σε αγορά 39.222 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 10.297,10 ευρώ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο