Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

h2

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κος Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” υπέβαλε στην εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το από 26-2-2018 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφων και του κεφαλάιου που κατέχει σε αυτήν, ως εξής : αριθμός μετοχών που κατέχει την ημέρα της μεταβολής ο εν λόγω μέτοχος ανέρχεται σε 3.272.564 (δικαιώματα ψήφου 3.272.564) ήτοι ποσοστό 28,43% του κεφαλαίου. Οι μεταβολές που προέκυψαν αναφέρονται στην μεταβολή άνω του 3% που προέκυψε λόγω αγοράς 40.000 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 18.640 στις 22 Φεβρουαρίου 2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο