Φορολογική Περαίωση με βάση τον ν. 3888/2010

h2

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποιεί με βάση τις διατάξεις 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι περαίωσε φορολογικά με βάσει το ν. 3888/2010 τις χρήσεις 2008 και 2009 και προέκυψε φόρος 60.986,92 ευρώ, εκ του οποίου προκαταβλήθηκε το 20% ή ποσό 12.197,38 ευρώ και το υπόλοιπο καταβάλλεται σε 23 ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι 31-5-2014.
Επίσης η θυγατρική εταιρία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε περαίωσε φορολογικά με βάσει τον παραπάνω νόμο τη χρήση 2006 και προέκυψε φόρος 31.908,64 ευρώ που εξοφλήθηκε ήδη ολοσχερώς σε δυο δόσεις εντός του τρέχοντος έτους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο