Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου​

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της μονάδας στο Λυγιά Ναυπάκτου. Μέσω της επένδυσης αυτής η εταιρεία θα διευρύνει την προϊοντική της γκάμα με την παραγωγή…

Διορθωτική σημείωση επί των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ Διορθωτική σημείωση σύμφωνα με την παρ.2 εδ.(η) του άρθρου 23 του ν.3556/2007 επί των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2020. Λαμβάνοντας υπόψιν τα αναφερόμενα στο PublicStatementτης ESMA (20 May 2020 ESMA32-63-972) και σε συνέχεια της υπ.αρ.πρωτ.2302/27.10.2020 επιστολής της…

Ανακοίνωση για προσωρινή αναστολή παραγωγικής διαδικασίας λόγω πανδημίας COVID-19

Η «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ενεργώντας προληπτικά για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την ασφάλεια των εργαζομένων της αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της παραγωγικής της δραστηριότητας και έθεσε σε καθεστώς αναστολής τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού της (πλην προσωπικού ασφαλείας) από την…

Νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποιεί την αποχώρηση της κας Φωτεινής Τράκα, από τη θέση της “Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων”, και την αντικατάστασή της από τον κ. Αθανάσιο Σκαμαγκούλη, πτυχιούχο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου (MLE) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανοβέρου…

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και με στόχο την προστασία των επενδυτών , δηλώνουμε ότι:α) Ο όμιλος ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δεν διαθέτει καταθέσεις στην Κύπρο.β) Ο όμιλος ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δεν κατέχει μετοχές ή ομόλογα τραπεζών της Κύπρου.γ) Ο όμιλος ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ…

Φορολογική Περαίωση με βάση τον ν. 3888/2010

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποιεί με βάση τις διατάξεις 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι περαίωσε φορολογικά με βάσει το ν. 3888/2010 τις χρήσεις 2008 και 2009 και προέκυψε φόρος 60.986,92 ευρώ, εκ του οποίου προκαταβλήθηκε το 20% ή ποσό 12.197,38 ευρώ και το υπόλοιπο καταβάλλεται σε 23…
Μετάβαση στο περιεχόμενο