Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

h2

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 09/06/2017 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο