Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

h2

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 08/06/2018 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο