Πρακτικά και αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

h2

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 17/11/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο