Επενδυτικές σχέσεις

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing industries for previewing layouts and visual mockups.

Η Ενημέρωση Επενδυτών έχει ως στόχο να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες σε επενδυτές και μετόχους. Πιο συγκεκριμένα, έχει σαν στόχο την άμεση, ακριβή πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας μας , καθώς και την υποστήριξη τους όσο αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο