ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΔΙ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

h2

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ,ΔΙ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18Ης IOYNIOY 2012 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ.

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο T Η Σ Η

Η/Ο Μέτοχος με τα παρακάτω στοιχεία :
ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .
Α.Φ.Μ… : …. ……………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ/ ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: …………………… …………………….
ΜΕΤΟΧΕΣ / ΨΗΦΟΙ : ………………………….. …..………………………

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο T Ω
Τον /την κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ: …να παραστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει την Δευτέρα 18/6/2012 και ώρα 12.00 . στα γραφεία της εταιρείας ,στη Ναύπακτο ( θέση Λυγιάς Ναυπάκτου) , ως αντιπρόσωπος μου και να ψηφίσει για λογαριασμό μου.

ΑΘΗΝΑ , Ο / Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ /ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο