Κατηγορία: Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2021

Συνημμένη θα βρείτε την ετήσια έκθεση του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2021 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).– Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 156 KB ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ESEF 3 MB ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ INLINE…

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2021

Συνημμένη θα βρείτε την εξαμηνιαία έκθεση του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2021 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).– Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εξάμηνο 30/06/2021) 970 KB

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2020

Συνημμένη θα βρείτε την εξαμηνιαία έκθεση του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2020 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).– Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εξάμηνο 30/06/2020) 813 KB Ετήσια Οικονομική Έκθεση 3514 KB Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ…

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2019

Συνημμένες θα βρείτε τις εξαμηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2019 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).– Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εξάμηνο 30/06/2019) 268 KB Ετήσια Οικονομική Έκθεση 3471 KB Στοιχεία και Πληροφορίες…

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2018

Συνημμένες θα βρείτε τις εξαμηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2018 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ). – Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εξάμηνο 30/06/2018) 237 KB Ετήσια Οικονομική Έκθεση 4075 KB Στοιχεία και…

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2017

Συνημμένες θα βρείτε τις εξαμηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2017 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).– Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εξάμηνο 30/06/2017) 261 KB Ετήσια Οικονομική Έκθεση 3616 KB Στοιχεία και Πληροφορίες…

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2016

Συνημμένες θα βρείτε τις εξαμηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2016 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).– Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (εξάμηνο 30/06/2016) 240 KB Ετήσια Οικονομική Έκθεση 3654 KB

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2015

Συνημμένες θα βρείτε τις τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, εννεάμηνες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2015 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ).– Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (τρίμηνο 31/03/2015) 2697 KB Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (τρίμηνο 31/03/2015)…

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2014

Συνημμένες θα βρείτε τις τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, εννεάμηνες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2014 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ). – Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στοιχεία Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (τρίμηνο 31/03/2014) 2680 KB Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ (τρίμηνο…

Οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ 2013

Συνημμένες θα βρείτε τις τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες., εννιάμηνες και ετήσιες καταστάσεις του ομίλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το έτος 2013 βάση: – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης/Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ/ΔΛΠ). – Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.   Στοιχεία Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (τρίμηνο 31/03/2013) 2926 KB Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΔΣΕΚ…
Μετάβαση στο περιεχόμενο