AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 18/6/2012 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

h2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18-6-2012

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 18η Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 , στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Λυγιά Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 5 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι΄αντιπροσώπου ) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 71,81 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.265.948 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.
Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2011, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2011 (περίοδος 1/1-31/12/2011). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.
Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2011.
Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2012 του κου. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, που αμφότεροι είναι μέλη της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2012 καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου , σύμφωνα με την προσφορά τους.
Θέμα τέταρτο: Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2012 στο συνολικό ποσό των €49.000 πλέον των αναλογούντων φόρων, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ..
Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρίας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.
Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρίας με τη προσθήκη σε αυτό δυο παραγράφων που αφορούν την παραπάνω εγκριθείσα επέκταση του σκοπού.
Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων 39 (πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο) και 40 (Ελεγκτές πρώτης ελεγκτικής χρήσης).
Θέμα όγδοο: ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα καθώς και την ολοκλήρωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου και για την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 100% θυγατρικής εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε».
Λυγιά Ναυπάκτου 18/6/2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο