Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

h2

Η εταιρία ¨ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε΅ στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κος Βασίλειος Πολύχρονος Πρόεδρος και μέτοχος της εταιρίας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε μας ενημέρωσε γραπτώς (έντυπο γνωστοποίησης TR-1) για τις μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφων και του κεφαλαίου που κατέχει σε αυτήν, ως εξής :

Ο αριθμός μετοχών που κατέχει την ημέρα της μεταβολής ο ως άνω μέτοχος, ανέρχεται σε 3.714.285 (δικαιώματα ψήφου 3.714.285) ήτοι ποσοστό 28,20% του κεφαλαίου.

Οι μεταβολές που προέκυψαν αναφέρονται στην μεταβολή άνω του 3% που προέκυψαν λόγω αγοράς 323.323 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 80.677,12 στις 29 Οκτωβρίου 2015.

Μετάβαση στο περιεχόμενο