Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

h2

Η εταιρία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Πολύχρονος Βασίλειος , Πρόεδρος και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 25 Απριλίου 2012 σε αγορά 50.000 μετοχών της “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” συνολικής αξίας 17.000,00 ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο