Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

h2

Η εταιρία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κ. Πολύχρονος Βασίλειος, Πρόεδρος και μέτοχος της εταιρίας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” μας ενημέρωσε γραπτώς (έντυπο γνωστοποίησης TR-1 ) για τις μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφων και του κεφαλαίου που κατέχει σε αυτήν, ως εξής: αριθμός μετοχών που κατέχει την ημέρα της μεταβολής ο εν λόγω μέτοχος ανέρχεται σε 3.245.451 (δικαιώματα ψήφου 3.245.451) ήτοι ποσοστό 28,20% του κεφαλαίου. Οι μεταβολές που προέκυψαν αναφέρονται στην μεταβολή άνω του 3% που προέκυψαν λόγω αγοράς μετοχών 22.002 συνολικής αξίας ευρώ 8.800,80 στις 5 Ιουνίου 2013.

Μετάβαση στο περιεχόμενο