Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

h2

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε” και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο