Οικονομικό ημερολόγιο 2022

h2

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022:

– Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2021: Παρασκευή 29 Απριλίου 2022
– Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 ώρα 14:00

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.nafpaktos-yarns.gr) την 29η Απριλίου 2022 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο