Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

h2

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τις αποφάσεις της από 04/07/2024 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Ανακοίνωση αποφάσεων της από 4-7-2024 Ετήσιας Τακτικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο