Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 – 2007

h2

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι ο κ. Χαρίδημος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προέβη την 21η Μαρτίου 2024 σε πώληση 26.396 μετοχών της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» συνολικής αξίας 27.839,30 ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο