Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

h2

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής του εργοστασίου της εταιρείας στη Ναύπακτο, προέβη στις 9 Ιουνίου 2022 σε πώληση 228 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 241,68 ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο