Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

h2

Η εταιρεία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι ο κ. Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προέβη στις 16 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 μετοχών της εταιρείας “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” συνολικής αξίας 3.335,70 ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο