Ανακοίνωση και Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης

h2

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Στα συνημμένα θα βρείτε τις αποφάσεις της από 08/06/2023 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο