Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 09/06/2017 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 09/06/201737 kB  GM-20170609-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 09/06/201784 kB  GM-20170609-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου27 kB  GM-20170516-FORM 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.150 kB  GM-20170516-INV 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 10/06/2016 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/06/201636 kB  GM-20160701-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/06/201683 kB  GM-20160701-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου28 kB  GM-20160518-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.868 kB  GM-20160518-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 28/05/2015 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/201581 kB  GM-20150508-MIN.pdf 
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/201549 kB  GM-20150528-DEC.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου28 kB  GM-20150528-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.86 kB  GM-20150528-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 17/11/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/11/201453 kB  GM-20141117-DEC.pdf 
Πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/11/201477 kB  GM-20141117-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου28 kB  GM-20141117-FORM.pdf 
Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ.60 kB  GM-20141117-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 28/05/2014 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
 
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/201452 kB  GM-20140528-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/2014170 kB  GM-20140528-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.
Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου30 kB  GM-20140528-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.91 kB  GM-20140528-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Αποφάσεις της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2012, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2012 (περίοδος 1/1-31/12/2012). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2012.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2013 του κου. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, που αμφότεροι είναι μέλη της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2013 καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου , σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 17.000,00 (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) για όλες τις εταιρίες του ομίλου.

Θέμα τέταρτο: Eγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2013 μέχρι του καθαρού ποσού των €25.000,00 πλέον τους αναλογούντες φόρους που ενσωματώνονται στη συνολική αμοιβή, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ..

Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας η οποία μεταφέρεται από τον Λυγιά Ναυπάκτου που ήταν μέχρι σήμερα, στη διεύθυνση Κ. Πεύκη Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 όπου λειτουργούσε το υποκατάστημα.

Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας, (του λεκτικού μέρους μόνο) για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων: 2 (Έδρα), 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης), 19 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων), 27 (Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 (Τακτικός Έλεγχος), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (Εκκαθάριση).

Λυγιά Ναυπάκτου 17/6/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 17/06/2013160 kB  GM-20130617-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου26 kB  GM-20130617-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.56 kB  GM-20130617-INV.pdf 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18-6-2012

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 18η Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 , στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Λυγιά Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 5 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι΄αντιπροσώπου ) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 71,81 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.265.948 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.
Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2011, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2011 (περίοδος 1/1-31/12/2011). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.
Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2011.
Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2012 του κου. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, που αμφότεροι είναι μέλη της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2012 καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου , σύμφωνα με την προσφορά τους.
Θέμα τέταρτο: Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2012 στο συνολικό ποσό των €49.000 πλέον των αναλογούντων φόρων, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ..
Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρίας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.
Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρίας με τη προσθήκη σε αυτό δυο παραγράφων που αφορούν την παραπάνω εγκριθείσα επέκταση του σκοπού.
Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων 39 (πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο) και 40 (Ελεγκτές πρώτης ελεγκτικής χρήσης).
Θέμα όγδοο: ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα καθώς και την ολοκλήρωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου και για την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 100% θυγατρικής εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε».
Λυγιά Ναυπάκτου 18/6/2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

Mετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 (από 01/01/2011 έως 31/12/2011) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπο κρίση εταιρική χρήση 2011 (1/1/2011-31/12/2011). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρίας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και την συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις. 6. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρίας. 7. Διαγραφή άρθρων 39 (Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο) και 40 (Ελεγκτές πρώτης ελεγκτικής χρήσης) του καταστατικού της εταιρίας 8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13η Ioυνίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2012, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15η Ιουνίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 3η Ιουνίου 2012 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημ