Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 30/08/2020 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/8/2021104 kB  GM-20210830-DEC.pdf 
Πολιτική Αποδοχών288 kB  GM-20210830-PAY-POL.pdf 
Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2020265 kB  GM-20210830-PAY.pdf 
Πολιτική Καταλληλότητας302 kB  GM-20210830-POL-APP.pdf 
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 20206512 kB  GM-20210830-PRO.pdf