Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Βιογραφικό σημείωμα Ιωάννας Χαρακίδα433 kB  CV-2021-08-06-HAR.pdf 
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου43 kB  GM-20210806-FORM.pdf 
Invitation to the Annual General Meeting 151 kB  GM-20210806-INV-EN.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.193 kB  GM-20210806-INV.pdf 
Ενημέρωση για αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου148 kB  INF-ΝΟΤ-20210806.pdf