Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 10/07/2020 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/07/202052 kB  GM-20200710-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/07/2020125 kB  GM-20200710-MIN.pdf 
Έκθεση αποδοχών χρήσης 2019131 kB  GM-20200710-PAY.pdf