Συμμετοχές

H Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των παρακάτω εταιριών:

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε." κατά το 51% η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καρδίτσας με αριθμό 46884/30/Β/00/05. Η εταιρεία έχει αντικείμενο δραστηριότητας την εκκόκκιση βάμβακος και την εμπορία του.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://www.ekkokkistiria-sofadon-sa.gr

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε

 

Η Εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.». Ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Συγκεκριμένα διαθέτει φωτοβολταϊκό πάρκο 1,3 MWp, το οποίο συνδέθηκε στο Δίκτυο τον Ιούνιο του 2012 και συμβάλει θετικά στις χρηματοροές του ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://www.energiakipineias2-sa.gr