Εταιρικές Πράξεις

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ημερομηνία Γενικής ΣυνέλευσηςΘΕΜΑΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
25/4/1995- 18/11/1995- 10/6/1996ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 1.918.350.400 δρχ.   9.591.752200 δρχ.
Σύνολο Μετοχών9.591.752
Ονομαστική Αξία200 δρχ.
Τιμή Διάθεσης950 δρχ.
Ημερομηνία εισαγωγής3/7/1996
Τύπος ΜετοχώνΚοινές ανώνυμες
7/3/1998ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 2.071.818.432 δρχ. 9.591.752216 δρχ.
Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας148.424.926 δρχ.
Κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών εις νέο προς στρογγυλοποίηση5.043.106 δρχ.
Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχών216 δρχ.
17/6/1999ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2.486.182.032 δρχ. (€ 7.296.205,52)11.510.102216 δρχ. (€ 0,63389)
Όροι έκδοσης2 νέες προς 10 παλαιές
Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν1.918.350
Ονομαστική Αξία216 δρχ. (0,63 ευρώ)
Τιμή Διάθεσης1.000 δρχ.(2,93 ευρώ)
Ποσό αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου414.363.600 δρχ.
Αντληθέντα κεφάλαια1.918.350.000 δρχ.
Ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης22/11/99
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης νέων μετοχών22/12/99
Περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησηςΑπό 11/10/99 έως 11/11/99
27/6/2002ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ € 7.366.465,2811.510.102€ 0,64
Ποσό αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου€ 70.259,76 ή δρχ. 23.941.012
Νέα ονομαστική αξία των μετοχών€ 0,64
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α με τη νέα ονομαστική τους αξία.29/7/2002
27/6/2002ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ € 7.366.465,2811.510.102€ 0,64
Νέα επωνυμίαΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλοςΓ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α με τη νέα επωνυμία της εταιρείας5/8/2002
14/11/2002ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ € 7.941.970,3811.510.102€ 0,69
Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας€ 476.447,56
Κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιﻀ 99.057,54
Συνολικό ποσό αύξησης€ 575.505,10
Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχών€ 0,69
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α με τη νέα επωνυμία της εταιρείας10/12/2002
23/06/2005ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  € 8.747.677,5211.510.102€ 0,76
Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας€ 803.437,74
Κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο »€ 2.269,40
Συνολικό ποσό αύξησης€ 805.707,14
Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχών€ 0,76
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α με τη νέα επωνυμία της εταιρείας20/07/2005

 

 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΣΟΙ ΗΤΑΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΗΝ:ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
200423/6/2005€ 343.550,16€ 0,0323/6/200511/7/2005
200324/6/2004€ 1.034.224,38€ 0,0924/6/20045/7/2004
200226/6/2003€ 1.381.212,24€ 0,1226/6/20037/7/2003
200127/6/2002€ 1.688.936,46 (575.505.100 δρχ.)€ 0,1467 (50 δρχ.)28/6/20028/7/2002
200021/6/2001575.505.100 δρχ.50 δρχ.29/6/20015/7/2001
199931/5/2000575.505.100 δρχ.50 δρχ.5/6/200015/6/2000
199824/6/1999479.587.600 δρχ.50 δρχ.30/6/19991/7/1999
199715/6/1998479.587.600 δρχ.50 δρχ.26/6/199829/6/1998
19967/6/1997335.711.320 δρχ.35 δρχ.20/6/199723/6/1997