Ιστορική Αναδρομή

Η ιστορική διαδρομή της εταιρείας περιλαμβάνει τους παρακάτω σταθμούς - γεγονότα:

2013
Νοε

Αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του κλωστηρίου στη Ναύπακτο.

2012
Ιουν

Αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή των εργασιών παραγωγής και διάθεσης υφασμάτων.

2011
Οκτ

Αποφασίστηκε αγορά των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. η οποία διαθέτει άδεια παραγωγής φωτοβολταϊκού πάρκου 1,3 MW

2010
Μαι

Προέβη στην λύση των θυγατρικών εταιριών της ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε., της SILVERSTAR S.H.P.K. και POLARIS ALBANIA S.H.R.L. με έδρα την Κορυτσά Αλβανίας οι οποίες σε όλη τη χρήση 2009 ήταν σε αδράνεια.

2009
Ιουν

Υλοποιήθηκε η απόφαση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση της 26/06/2009, για την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε, ώστε η εταιρία να αποκτήσει το 100% των μετοχών της θυγατρικής και να προβεί μελλοντικά στην απορρόφησή της.

Απρ

Αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η προσωρινή διακοπή της παραγωγής νημάτων, επειδή επί του παρόντος, το κόστος παραγωγής τους υπερβαίνει τις τιμές πωλήσεως τους στην αγορά. Οι πωλήσεις νημάτων θα συνεχισθούν κανονικά ανάλογα με την εξέλιξη της σχετικής ζήτησης από τα υφιστάμενα αποθέματα. Η παραγωγή νημάτων θα επαναληφθεί εφόσον οι συνθήκες αγοράς το επιτρέψουν.

Προέβη στην λύση των θυγατρικών εταιριών της ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε., της SILVERSTAR S.H.P.K. και POLARIS ALBANIA S.H.R.L. με έδρα την Κορυτσά Αλβανίας οι οποίες σε όλη τη χρήση 2009 ήταν σε αδράνεια και η δραστηριότητά τους αντιπροσώπευε μόλις το 1% της συνολικής δραστηριότητας του Ομίλου.

2008
Σεπ

Εκποιήθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός του πρώτου κλωστηρίου της εταιρίας, κατασκευής 1988.

2007
Οκτ

Εξαγοράσθηκε από την εταιρία το μειοψηφικό πακέτο μετοχών της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε , η οποία παρέμενε αδρανής και πραγματοποιήθηκε η απορρόφησή της.

2003
Ιαν

Απεβίωσε ξαφνικά στις 2/1/2003 ο ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρίας μας Γεώργιος Πολύχρονος.

2001
Μαρ

Συμμετοχή κατά 64,5 % στη νεοσυσταθείσα εταιρεία "ΒΙΟΠΟΛ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2000
Σεπ

Συμμετοχή με ποσοστό 51% (δρχ. 10,2 εκατ.) στην εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.".

1999
Ιουν

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω δημόσιας εγγραφής κατά 1.918.350.000 δραχμές με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης (944,5 εκατ.) και τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες (944,5 εκατ.).

1996
Ιουλ

Εισαγωγή της μετοχής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας με την πραγματοποίηση νέας σημαντικής παραγωγικής επένδυσης που χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια τα οποία αντλήθηκαν με την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α. και επιχορήγηση του Δημοσίου. Η επένδυση ύψους 3.000 εκατ. δραχμών αφορούσε δημιουργία σύγχρονου κλωστηρίου νημάτων για την αύξηση της ετήσιας παραγωγής νημάτων από 1.850 σε 3.700 τόνους.

1992

Πραγματοποίηση επένδυσης κατασκευής σύγχρονων κλιματιζόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δευτέρου υφαντήριου που βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των παραγόμενων υφασμάτων και αύξησε την παραγωγικότητα του εξοπλισμού.

1989
Ιαν

Συγχώνευση των εταιρειών "Υφαντήρια Ναυπάκτου Γ. Πολύχρονος Α.Β.Ε.Ε." και "Πολύχρονος Α.Β.Ε.Ε - Βιοτεχνία Υφασμάτων" και δημιουργία της σημερινής Εταιρείας "Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου - Γεώργιος Πολύχρονος Α.Β.Ε.Ε."

1988
Οκτ

Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη λειτουργίας του πρώτου κλωστηρίου 10.000 αδραχτιών, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1.850 τόνων βαμβακερών νημάτων πενιέ.