Γενικά

Η επιχείρηση λειτουργεί αδιάκοπα υπό διάφορες νομικές μορφές από το 1964, ενώ από 24.07.2002 φέρει την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.". Κατά την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές διακόπτοντας ζημιογόνες δραστηριότητες και επενδύοντας σε νέους τομείς μέσω θυγατρικών. Σήμερα δραστηριοποιείται στην παραγωγή βαμβακερών νημάτων και στην εκκόκκιση βάμβακος. Τα προϊόντα της εξάγονται σε ποσοστό άνω του 70%. Διαθέτει επίσης φωτοβολταϊκό σταθμό 1,3 MWp ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια και την διαθέτει στο Δίκτυο.

Εξακολουθεί να είναι οικονομικά ισχυρή και ανεξάρτητη παρά την οικονομική κρίση που έχει πλήξει το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων στην Ελλάδα και όχι μόνο. Διαθέτει χρηστή διοίκηση, προσωπικό με τεχνογνωσία και άριστες σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες.

Πληροφορίες

Ίδρυση: 2 Ιανουαρίου 1989 (ΦΕΚ 12/5-1-89). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αριθμό ΜΑΕ 18586/06/Β/89/22.
Έδρα: Αγ. Γεωργίου 40-44, Τ.Κ. 15121, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, τηλ. +30 210 6140430, fax +30 210 8028650
Υποκατάστημα: Ναύπακτος Τ.Κ. 3300, όπου βρίσκονται και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις.
τηλ. +30 26340 27757, fax +30 26340 28662
Βασικοί τομείς Δραστηριοτήτων : κλωστοϋφαντουργία, αγροτικά προϊόντα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις - δυναμικότητα:
Η εταιρία διαθέτει κλωστήριο δυναμικότητας 13.000 αδραχτιών (RIETER) κατασκευής 1997. Η ετήσια παραγωγική του δυναμικότητα ανέρχεται σε 1.550 τόνους βαμβακερά νήματα με μέση ημερήσια απασχόληση 24 ώρες, 5 ημέρες την εβδομάδα, για 11 μήνες το χρόνο).
Επίσης διαθέτει υφαντήριο με 8 υφαντικούς ιστούς.

Έκταση γηπέδων - κτιρίων: Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των εργοστασίων στη Ναύπακτο, καλύπτουν συνολική επιφάνεια 20.590 μ² επί ιδιόκτητων γηπέδων συνολικής επιφάνειας 37.900 μ². Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ιδιόκτητο κτίριο στην Πεύκη (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη, Αθήνα Τ.Κ. 151 21) επιφάνειας 2.527 μ² επί γηπέδου συνολικής επιφάνειας 2.560 μ², που κτίσθηκε το 1989 και χρησιμοποιείται ως γραφεία και αποθηκευτικός χώρος ετοίμων προϊόντων και εμπορευμάτων. Ακόμα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην κοινότητα Οινιάδων Ν. Αιτωλοακαρνανίας (εδαφική έκταση 42.010,86 μ² όπου βρίσκονται κτίσματα κύρια και βοηθητικά επιφάνειας 10.906,65 μ² και είναι ενοικιασμένα στην Olympia Fruit.