Δελτίο Τύπου 31/05/02

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 31- 05 - 02 Αύξηση των κερδών και περαιτέρω βελτίωση των άριστων συνθηκών ρευστότητας επιτεύχθηκαν τόσο από την εταιρεία μας όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου, κατά το Α΄ Τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου χρόνου. Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας μας αυξήθηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα κατά 13,8% και ανήλθαν στο ποσό των 888,3 χιλιάδων ευρώ έναντι 780,7 χιλιάδων ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2001. Το ποσοστό των καθαρών προ φόρων κερδών της εταιρείας ανήλθε σε 23,1% έναντι 18,1% του αντίστοιχου τριμήνου του 2001 (αύξηση κατά 27,6%) και είναι από τα υψηλότερα του κλάδου και της βιομηχανίας γενικότερα. Ευνοϊκότερη ήταν η εξέλιξη των αντίστοιχων κερδών του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση που αυξήθηκαν σε ποσοστό 20% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1.037,3 χιλιάδων ευρώ έναντι 864,3 χιλ. ευρώ του Α΄ Τριμήνου του 2001. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση κατά 9,2% φθάνοντας το επίπεδο των 5.488,7 χιλ. ευρώ έναντι 6.046,1 χιλ. ευρώ που ήταν το περισυνό τρίμηνο. Στην ενοποίηση η μητρική εταιρεία Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου καλύπτει το 70% περίπου του ανωτέρου κύκλου εργασιών. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το σύνολο των υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας εμφανίζει μείωση κατά 17,3%, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο οι υποχρεώσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 24,3% περιοριζόμενες κατά την 31/3/2002 στο ποσό των 3.703,8 χιλ. ευρώ έναντι 4.892,8 χιλ. ευρώ που ήταν στις 31/3/2001. Ο υψηλός δείκτης γενικής ρευστότητας της εταιρείας βελτιώθηκε περαιτέρω και από 5,1 που ήταν στις 31/3/2001 ανήλθε σε 6,1 κατά την 31/3/2002. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γεώργιος Πολύχρονος Πρόεδρος Δ.Σ.