ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε χτες, 23/12/2004, η παρουσίαση της εταιρίας στην CFS Χρηματιστηριακή στα πλαίσια των εταιρικών παρουσιάσεων που οργανώνει η εταιρία. Παρουσιάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, τα προϊόντα, η κατανομή των πωλήσεων, το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας καθώς και οι εταιρίες του ομίλου. Έγινε αναφορά στην εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και του ομίλου καθώς και στα αποτελέσματα του εννεαμήνου. Στις 30/9/2004 οι πωλήσεις της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 808 χιλ. ευρώ έναντι 1,670 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 467 χιλ. ευρώ. Η πτώση των κερδών δεν οφείλεται σε μείωση των ποσοτικών πωλήσεων αλλά στις χαμηλές τιμές πωλήσεως των νημάτων τα οποία παρήχθησαν από αποθέματα με υψηλές τιμές βάμβακος συγκριτικά με τις τρέχουσες τιμές της περιόδου. Έγινε αναφορά επίσης στην θέση της εταιρίας συγκριτικά με τις άλλες εταιρίες του κλάδου, η οποία παραμένει ισχυρά ανταγωνιστική. Στόχοι της εταιρίας είναι η επέκταση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων καθώς και ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και του συστήματος ποιοτικού ελέγχου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της εταιρίας στην αγορά.