ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/05/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19/05/2005, η παρουσίαση της εταιρίας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Δημήτριο Πολύχρονο, στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη. Έγινε αναφορά στην εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και των θυγατρικών αυτής, από τα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών της 31.12.2004, ενώ παρουσιάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, τα προϊόντα, η κατανομή των πωλήσεων και το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας. Το προτεινόμενο μέρισμα στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα είναι € 0,03 (απόδοση της τάξεως του 5% με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής). Συζητήθηκαν ακόμα τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, τόσο εγχωρίως όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από τη διεύρυνση των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους, ειδικά μετά και την κατάργηση των ποσοστόσεων από 01.01.2005, αλλά και την πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα, η εταιρία σκοπεύει να αναπτύξει το δίκτυο των πωλήσεων της κυρίως στο εξωτερικό, ενώ διαρκής μέριμνα της εταιρείας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, αναφέρθηκε ότι ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση της τάξεως του 15 – 20% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο τρίμηνο, που οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση των τιμών πωλήσεως των νημάτων, οι οποίες κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοτικά οι πωλήσεις της εταιρείας παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τα περυσινά. Ωστόσο, η χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας.