ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων-Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 3/348/19-7-2005 του Δ.Σ. της Ε.Κ., η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. διαψεύει κατηγορηματικά το δημοσίευμα της εφημερίδας ¨Αξία¨ στις 24/9/2005 που αναφέρεται σε δήθεν φήμες για πώληση της εταιρίας σε Κύπριο επιχειρηματία και γνωστοποιεί ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιου είδους διαπραγμάτευση.