Αύξηση ποσοστού συμμετοχής στην ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει την εξαγορά πακέτου μετοχών ( 279.622 μτχ.) της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε από την άλλη θυγατρική ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε έναντι ποσού 279.622 €. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευρυθμότερη λειτουργία των θυγατρικών και διευκολύνονται οι χειρισμοί για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων μας. Ιδιαίτερα η θυγατρική ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε θα ενισχύσει τη ρευστοτητά της προκειμένου να υλοποιήσει business plan που έχει καταρτίσει το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εργασιών της με τη διαφήμιση των προϊόντων της ( έτοιμα ενδύματα), την συνεργασία της, με νέους οίκους του εξωτερικού και την επέκταση των χονδρικών και λιανικών πωλήσεων σε βαλκανικές χώρες. Μετά την αγοραπωλησία αυτή η εταιρία μας θα κατέχει το 98% του κεφαλαίου της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ ΑΕ έναντι 64,50% που κατείχε προηγουμένως.