ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι από 23 Αυγούστου 2007, νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, αναλαμβάνει η κ. Χαρακίδα Ιωάννα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Αναγνωστόπουλου. Η κυρία Χαρακίδα Ιωάννα είναι πτυχιούχος Oικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.