ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Απόκτηση μετοχών της θυγατρικής της «ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε.»

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει ότι στις 17.09.2007 απέκτησε (8.400) οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές της θυγατρικής της ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε αντί 0,65 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού τιμήματος ευρώ 5.460. Ως εκ τούτου το ποσοστό που κατέχει η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε ανέρχεται σε 100% (έναντι 98,96 που ήταν προγενέστερα).