Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 08/06/2018 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 08/06/201838 kB  GM-20180608-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 08/06/201896 kB  GM-20180608-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου29 kB  GM-20180517-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.152 kB  GM-20180517-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 09/06/2017 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 09/06/201737 kB  GM-20170609-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 09/06/201784 kB  GM-20170609-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου27 kB  GM-20170516-FORM 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.150 kB  GM-20170516-INV 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 10/06/2016 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/06/201636 kB  GM-20160701-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10/06/201683 kB  GM-20160701-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου28 kB  GM-20160518-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.868 kB  GM-20160518-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 28/05/2015 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/201581 kB  GM-20150508-MIN.pdf 
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/201549 kB  GM-20150528-DEC.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου28 kB  GM-20150528-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.86 kB  GM-20150528-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 17/11/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/11/201453 kB  GM-20141117-DEC.pdf 
Πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/11/201477 kB  GM-20141117-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου28 kB  GM-20141117-FORM.pdf 
Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ.60 kB  GM-20141117-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 28/05/2014 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
 
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/201452 kB  GM-20140528-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/2014170 kB  GM-20140528-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.
Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου30 kB  GM-20140528-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.91 kB  GM-20140528-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Αποφάσεις της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2012, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2012 (περίοδος 1/1-31/12/2012). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2012.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2013 του κου. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, που αμφότεροι είναι μέλη της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2013 καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου , σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 17.000,00 (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) για όλες τις εταιρίες του ομίλου.

Θέμα τέταρτο: Eγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2013 μέχρι του καθαρού ποσού των €25.000,00 πλέον τους αναλογούντες φόρους που ενσωματώνονται στη συνολική αμοιβή, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ..

Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας η οποία μεταφέρεται από τον Λυγιά Ναυπάκτου που ήταν μέχρι σήμερα, στη διεύθυνση Κ. Πεύκη Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 όπου λειτουργούσε το υποκατάστημα.

Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας, (του λεκτικού μέρους μόνο) για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων: 2 (Έδρα), 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης), 19 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων), 27 (Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 (Τακτικός Έλεγχος), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (Εκκαθάριση).

Λυγιά Ναυπάκτου 17/6/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 17/06/2013160 kB  GM-20130617-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου26 kB  GM-20130617-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.56 kB  GM-20130617-INV.pdf