Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση κατά τις δυο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΤΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ της Γ.Σ. 17/11/2014

ΣΥΝΟΛΟ100,00
Βασίλειος Πολύχρονος28,41
Δημήτριος Πολύχρονος28,08
Αικατερίνη Πολύχρονου13,38
Αναστάσιος Πολύχρονος1,24
Φωτεινή Πολύχρονου1,05
Σύνολο72,26
Επενδυτικό Κοινό27,84